Hài kịch: Chế Chửi Banh Nhà __ Lê Giang, Trịnh Thăng Bình, Xuân Bắc

Không những khuyên răng cháu mà còn đặt điều nói thêm nói bớt làm cho gia đình thêm xào xáo.

Hoài Linh là chủ trong một gia đình nhưng lại chứng kiến cảnh con cái li hôn, nên ông đành tìm ra cách để khuyên dạy con cái. Nào ngờ đâu sự việc gia đình đang rối thì lại xuất hiện bà Lê Giang chanh chua, đánh đá tự nhiên xem nhà người khác như nhà mình. Không những khuyên răng cháu mà còn đặt điều nói thêm nói bớt làm cho gia đình thêm xào xáo.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *